شرکت کشاورزی کشتزار صنعت
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
پنج شنبه 8 مرداد 1400
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
بيماري لکه پژمردگي گوجه فرنگي
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
289.42 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 555 مرتبه
2.4/5 (123 votes)
موضوع:
روش صحیح چالکود
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
202.14 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 661 مرتبه
2.3/5 (121 votes)
موضوع:
پرلیت، پیت ماس، کوکوپیت، و...
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
190.33 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
پرلیت، پیت ماس، هوموس، ورمی کمپوست، کوکوپیت، ورمیکولیت، کمپوست
دانلود: 652 مرتبه
2.2/5 (111 votes)
موضوع:
تمامی فنون کشت گل در خانه و گلخانه
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
158.09 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 544 مرتبه
2.3/5 (105 votes)
موضوع:
کشت گلخانه ای خیار
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
184.66 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 519 مرتبه
2.3/5 (126 votes)
موضوع:
توصیه های فنی مراحل احداث گلخانه
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
385.17 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 515 مرتبه
2.4/5 (113 votes)
موضوع:
حشرات مفید
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
296.73 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 540 مرتبه
2.3/5 (111 votes)
موضوع:
چكيده اي از مزایای طرح هواكشت
گروه:
گل و گیاه
حجم فایل:
235.7 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 638 مرتبه
2.2/5 (112 votes)
موضوع:
تغذیه با دی اکسید کربن
گروه:
بذر
حجم فایل:
247.26 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 543 مرتبه
2.3/5 (120 votes)
موضوع:
پرورش خيار
گروه:
گل و گیاه
حجم فایل:
240.08 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 572 مرتبه
2.4/5 (123 votes)