شرکت کشاورزی کشتزار صنعت
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
سه شنبه 7 مهر 1400

با تأييد خداوند متعال و تکيه بر سالها اطمينان شما ، تلاش و دانش فني و تجربيات چندين ساله در زمينه واردات و پخش ادوات باغباني و همچنين توليد انواع گل و گياه زينتی و درختان مثمر و غير مثمر ، موضوع فعاليت خود را بر اساس تامين رضايت مشتري و ارائه قيمت هاي رقابتي با توجه به کيفيت بالا قرار داده و در حال حاضر نمايندگي چندين شرکت معتبر لوازم باغباني را در ايران دارا مي باشد. 

اميدوار است با تهيه و تأمين لوازم مورد نياز کشاورزان و باغداران محترم و همکاران گرامي با کيفيت برتر و قيمت مناسب بتواند بعنوان هميار و مشاور، خدمت رساني نمايد.