مشاهده سبد خرید
تعداد کالا: 0
شرکت کشاورزی کشتزار صنعت
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
سه شنبه 28 مهر 1400
پیگیری سفارش:
کد فاکتور:
کد رهگیری:
مدل:
کود آگیلا هیومیک Aguila Humic-قیمت مصرف کننده به ازای هر لیتر
قیمت:
تماس بگیرید...
شرح:
کود آگیلا هیومیکAguila  Humic
مواد تشکیل دهنده:مواد ارگانیک 47%
توضیحات:قبل از گلدهی، فروت ست و افزایش سایز میوه ها
 کمک به حاصلخیزی خاک


مدل:
کود آگیلا کلسین Aguila Calcisne-قیمت مصرف کننده به ازای هر لیتر
قیمت:
تماس بگیرید...
شرح:
کود آگیلا کلسین Aguila  Calcisne
مواد تشکیل دهنده:کلسیم 13% + مواد آلی 24% + فولویک اسید 19%
توضیحات:4-2 لیتر در هزار لیتر آب
مدل:
کود آگیلا میکس Aguila Mix-قیمت مصرف کننده به ازای هر لیتر
قیمت:
تماس بگیرید...
شرح:
کود آگیلا میکسAguila Mix
مواد تشکیل دهنده:عناصر ریز مغذی
توضیحات:تمام مراحل رشدی بسته به نیازگیاه
4-2 لیتردرهزارلیترآب
مدل:
کود آگیلا پی Aguila P-قیمت مصرف کننده به ازای هر لیتر
قیمت:
تماس بگیرید...
شرح:
کود آگیلا پیAguila P
مواد تشکیل دهنده:فسفر 79% + محرک های رشد طبیعی 6/3%
توضیحات:اوایل کشت4/5  2/5 در هزار لیتر آب
مدل:
کود آگیلا زینک Aguila Zinc-قیمت مصرف کننده به ازای هر لیتر
قیمت:
تماس بگیرید...
شرح:
کود آگیلا زینکAguila Zinc
مواد تشکیل دهنده:روی 8/9% +آمینواسید 2/5%
توضیحات:شروع به ساقه رفتن گیاهان زراعی 4-2 لیتر در هزار لیتر آب