جهت سفارش محصول و ارسال اطلاعات پرداخت کلیک کنید.

چمن اسپرت بارنبورگمدل:
300.000 ریالقیمت:
مشخصات:
بذر چمن اسپرت بارنبورگ-همیشه سبز ، پا خوری خوب
بذر چمن سوپر اسپرت لوررتا المانمدل:
160.000 ریالقیمت:
مشخصات:
6بذر- محصول المان- قابل کشت در زمینهای ورزشی و پارکها
چمن اسپرت جردن هلندمدل:
300.000 ریالقیمت:
مشخصات:
چمن اسپرت رویال هلندمدل:
215.000 ریالقیمت:
مشخصات:
چمن اسپرت گرین فیلد آلمانمدل:
200.000 ریالقیمت:
مشخصات: