جهت سفارش محصول و ارسال اطلاعات پرداخت کلیک کنید.

نمایشگاه بین المللی گل و گیاهمدل:
موجود نیستقیمت:
مشخصات:
نمایشگاه بین المللی گل وگیاه استان البرز-کرج زمان :16الی 20 شهریورماه 1393 مکان :کرج پارک شهید چمران
نمایشگاه گل وگیاه در کرجمدل:
موجود نیستقیمت:
مشخصات:
16الی20شهریور 1393 پارک شهید چمران کرج
نمایشگاه گل گیاه استان البرزمدل:
موجود نیستقیمت:
مشخصات:
زمان :شانزدهم الی بیستم شهریورماه هزارو سیصد ونود و سه مکان :کرج -پارک شهید چمران
چمن اسپرت بارنبورگمدل:
250.000 ریالقیمت:
مشخصات:
بذر چمن اسپرت بارنبورگ-همیشه سبز ، پا خوری خوب
بذرچمن للیوم گرین لاینمدل:
180.000 ریالقیمت:
مشخصات:
چمن للیوم گرین لاین مناسب برای فضای سبزومکانهای کم تردد-همیشه سبز