جهت سفارش محصول و ارسال اطلاعات پرداخت کلیک کنید.

بذر چمن سوپر اسپرت لوررتا المانمدل:
250.000 ریالقیمت:
مشخصات:
6بذر- محصول المان- قابل کشت در زمینهای ورزشی و پارکها
بذر چمن اسپرت گرین لاینمدل:
200.000 ریالقیمت:
مشخصات:
بذر چمن اسپرت گرین لاین،محصول کشور آلمان2012-مناسب برای زمین های ورزشی و فضای سبز،همیشه سبز
چمن اسپرت بارنبورگمدل:
250.000 ریالقیمت:
مشخصات:
بذر چمن اسپرت بارنبورگ-همیشه سبز ، پا خوری خوب
بذرچمن سوپراسپرت گرین لاینمدل:
250.000 ریالقیمت:
مشخصات:
بذر چمن( 5بذر) سوپر اسپرت مناسب برای زمینهای ورزشی- مقاوم به پا خوری زیاد همیشه سبز محصول المان
بذرچمن للیوم گرین لاینمدل:
180.000 ریالقیمت:
مشخصات:
چمن للیوم گرین لاین مناسب برای فضای سبزومکانهای کم تردد-همیشه سبز